Poznáte rozdiel medzi žumpou a septikom?

0 273

Žumpa alebo septik, septik alebo žumpa? Prevraciate slovíčka z oboch strán a stále nemáte jasno v tom aký je medzi nimi rozdiel? Vedzte teda, že dosť podstatný. Dokonca až natoľko, že o ňom hovorí zákon.

Betónový septik
Betónový dvojkomorový septik

Ak v súvislosti so žumpami a septikmi spomíname zákon, tak sa celkom určite jedná o Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, známy aj ako vodný zákon. A ten sa, okrem iného, vzťahuje aj na vodné stavby, ktorých stavba a prevádzka sa musia riadiť jeho ustanoveniami. Daný zákon tiež hovorí o tom, že septik je vodnou stavbou, zatiaľ čo žumpa nie. Aký je ešte rozdiel medzi žumpou a septikom?

Septik vs. žumpa

Septikom rozumieme zariadenia určené na čistenie vôd z odpadu, ktoré sú po vyčistený vypúšťané do vôd podzemných či povrchových. Septik je vodnou stavbou s nutnosťou stavebného a kolaudačného rozhodnutia a povolenia na nakladanie s vodami – výdaj príslušných dokumentov má na starosti príslušný Obvodný úrad životného prostredia.

Dvojkomorový a trojkomorový septik
Dvojkomorový a trojkomorový septik

Žumpou rozumieme zariadenia zachytávajúce odpadové vody, avšak bez možnosti priameho čistenia a následného vypúšťania do podzemných alebo povrchových vôd. Z tohto dôvodu musí byť žumpa vodotesná a vody z nej sa musia vyvážať do čističiek odpadových vôd. Na stavbu žumpy dostanete povolenie podľa stavebného zákona spolu s povolením na stavbu nehnuteľnosti, z ktorej bude žumpa zachytávať odpadové vody. V prípade napojenia žumpy na už existujúcu stavbu stačí ohlásiť drobnú stavbu príslušnému stavebnému úradu.

Čo je dobré vedieť o žumpách

• Pri dennej produkcii do 130 litrov odpadových vôd na osobu sa pre 4 člennú rodinu (jeden rodinný dom) odporúča veľkosť žumpy na úrovni 12 m3.

• Žumpa by mala byť na pozemku uložená tak, aby k nej mal prístup fekálny voz, pričom normou stanovené vzdialenosti od budov a vodných zdrojov by tiež mali byť dodržané.

• Steny a dno žumpy musia byť vodotesné, strop zase nepriedušný. Jeho výška by mala byť aspoň 0,3 m nad maximálnou hladinou.

Plastové žumpy Košice je možné využiť na zber odpadových vôd, ako aj na zhromažďovanie dažďovej vody.

Čo je dobré vedieť o septikoch

• Septik je zvnútra rozdelený do dvoch až troch komôr, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu a hnitiu kalu.

• Každá z komôr musí byť prístupná kvôli vyberaniu usadeného kalu.

• Aspoň 20% účinok čistenia sa dostavuje po zdržaní odpadových vôd v septiku po dobu 5 dní.

• Čistiaca účinnosť septiku sa podstatne zvyšuje s použitím filtračného systému (pieskový filter).

• Strop musí byť zakrytý pevným vekom, vnútro zase odvetrávané (to platí aj pre žumpy od Jimko.sk).

• Septik k svojej činnosti nepotrebuje elektrickú energiu, k jeho správnemu fungovaniu postačí akurát pravidelné vyberanie kalu.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.