Do sveta s komerčným zdravotným poistením

0 40

Sloboda by mala byť plnohodnotnou súčasťou života každého človeka. Týka sa to nielen slobody prejavu, voľby vierovyznania, ale aj práva cestovať a zvoliť si miesto pre život vás i vašej rodiny. Aby ste však vaše možnosti mohli využívať naplno, je dobré si ich poistiť. Vhodnou alternatívou je takzvané komerčné zdravotné poistenie.

Chráňte sa vždy a všade

Možnosť užívať si slobodu má svoje výhody. Avšak existujú aj isté povinnosti, ktoré musí každý splniť. Jednou z nich je povinnosť mať uzatvorené zdravotné poistenie. V zásade existujú dve možnosti zdravotného poistenia. Jednou je verejné zdravotné poistenie a druhou komerčné zdravotné poistenie pre.

Pre koho je určené zdravotné poistenie?

Zdravotné poistenie je určené pre všetkých. Nárok na zdravotné poistenie majú domáci obyvatelia aj cudzinci. Otázka cudzincov je však v tomto prípade trochu komplikovanejšia. Právo uplatniť si naň nárok majú tí, ktorým bolo udelené povolenie na trvalý pobyt. Okrem nich môžu zdravotné poistenie pre cudzincov uzavrieť aj žiadatelia o azyl.

Ak patríte medzi cudzincov, ktorí sú na Slovensku ekonomicky aktívni, patríte do skupiny, ktorá má tiež právo na verejné zdravotné poistenie. Na jeho uplatnenie máte 3 pracovné dni odo dňa prevzatia dokladu o pobyte na území Slovenskej republiky.

Ak patríte do skupiny cudzincov, ktorí na Slovensko pricestovali za účelom turizmu či štúdia a vo vašej vlasti máte riadne uzavreté zdravotné poistenie, je pre vás výhodnejšie uzatvoriť komerčné zdravotné poistenie.

Ako si zabezpečiť zdravotné poistenie

Služba tohto typu nie je vymedzená pre cudzincov iba na územie Slovenska. Veľkou výhodou je dnes internet. Ešte pred samotným vycestovaním za hranice má cudzinec dostupnosť služieb a možnosť uzatvoriť si poistenie online cez internet.

Komerčné zdravotné poistenie

Aj v tomto prípade si môžete vyberať. V ponuke je poistenie nutnej starostlivosti a komplexné zdravotné poistenie. Jedným zo základných kritérií pri voľbe poistenia je dĺžka vášho pobytu na Slovensku. Pri kratších pobytoch si môžete vystačiť s prvým typom komerčného zdravotného poistenia. Tú správnu ochrannú ruku a starostlivosť počas dlhšieho pobytu na Slovensku vám zabezpečí práve komplexné zdravotné poistenie.

Poisťovňa vám zároveň vystaví doklad o zdravotnom poistení na území Slovenska pre prípad, ak by ste toto potvrdenie potrebovali predložiť napríklad cudzineckej polícii.

Kde vám platí komerčné zdravotné poistenie?

Bonusom komerčného zdravotného poistenia pre mnohých z vás môže byť aj fakt, že neplatí len v našej krajine, ale môže byť využiteľné v celom priestore Schengenu. Okrem toho sa nemusíte báť ani podvojného platenia zdravotného poistenia, ak máte vytvorené a aktívne zdravotné poistenie aj vo vašej domovine. Svoju aktivitu v cudzine jednoducho pri odchode z domovskej krajiny oznámte vo svojej zdravotnej poisťovni. Poistenie vo vašej krajine vám po uzavretí poistenia u nás zanikne.

Na čo vám vzniká nárok?

To, čo vám na základe uzavretia komerčného zdravotného poistenia patrí, záleží aj od balíčka, ktorý si v rámci poistenia vyberiete. Podľa vašich potrieb si jednoducho zvoľte správny produkt.

Poistiť si s komerčným zdravotným poistením môžete neodkladnú a štandardnú zdravotnú starostlivosť alebo aj prepravu. Samozrejmosťou už aj v základnom balíčku poistenia sú lieky na predpis, tie sú vám garantované. Pri dlhodobejších pobytoch na Slovensku sa vám určite zíde aj možnosť poistenia si preventívnych lekárskych ošetrení, medzi ktoré patrí napríklad stomatologické preventívne ošetrenie.

Komerčné zdravotné poistenie so sebou prináša aj výhodu v podobe stomatologického ošetrenia po úraze. V prípade, že trpíte nejakou chronickou chorobou a poisťovňa ju vo svojej zmluve akceptuje, môžete ju zároveň do komerčného zdravotného poistenia zahrnúť.

Poisťovne pri tvorbe komerčného zdravotného poistenia mysleli aj na prípad úmrtia a náklady na kremáciu zahrnuli do svojich poistných programov. Okrem iného je možné poistiť sa aj pre prípad repatriácie, a to v zmysle prepravy domov po utrpení úrazu alebo prevozu telesných pozostatkov v prípade smrti.

Pre nežnejšie polovičky

Ženy sú krehké bytosti, a preto si občas vyžadujú aj špeciálny druh starostlivosti. Inak tomu nie je ani v prípade tehotenstva. Tehotenstvo je totiž jedným z možných balíkov, ktorý si môžete pri uzatváraní komerčného zdravotného poistenia vybrať.

Nový život je dar

Rovnaký postoj k tomu majú aj poisťovne. Aby ste si vaše najkrajšie životné okamihy užili naplno, nemusíte sa obávať ani pôrodu na Slovensku. V balíku pre tehotné ženy je vám poskytnuté poistné krytie a možnosť starostlivosti pri pôrode.

Pre kvalitný život od začiatku je samozrejmosťou aj správna starostlivosť o novorodenca, o ktorú s komerčným poistením tiež nebudete ukrátení.

S komerčným zdravotným poistením môžete nechať svoje dieťa zaočkovať proti rôznym chorobám. Ako príklad si môžete pripoistiť náklady spojené s očkovaním proti záškrtu, tetanu, hepatitíte typu B alebo detskej obrne. Stačí splniť podmienku, aby očkovanie prebehlo do prvého roka života dieťaťa a poistenie bolo založené na minimálne 12 mesiacov.

Nikdy nie ste sami

Vždy je s vami minimálne asistenčná služba. Tá vám na vaše otázky odpovie kvalifikovane a kedykoľvek. V prípade pomoci sa neváhajte obrátiť práve na ňu.

Necíťte sa cudzo nikde na svete!

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.