ISO 9001 určite poznáte, ale viete, ako definuje kvalitu?

0 22

Ak podnikáte, určite ste o nich už počula. ISO certifikáty. Asi niet firmy, ktorá by ich získanie nedávala najavo a nespomínala to napríklad na vlastnom webe. Je to totižto určitý spôsob, ako si zvýšiť prestíž a čo je hlavnejšie, sú výberové konania, v ktorých je spĺňanie určitých ISO noriem jednou z podmienok, ktorú musia uchádzači spĺňať ak chcú toto konanie vyhrať.

Manažérstvo kvality ISO 90001

Je potrebné vyhovieť zákazníkom, ale aj predpisom

ISO certifikátov je viac, ale je medzi nimi nejaký „najhlavnejší“? Aj keď každý rieši nejaký iný aspekt fungovania firmy, dalo by sa povedať, že základom, o ktorý by sa mala uchádzať každá spoločnosť, je ISO 9001, systém manažérstva kvality.

Čo táto norma prináša? Ide o odporúčania, požiadavky a usmernenia pre spoločnosti, ktoré chcú preukázať, že sú schopné poskytovať kvalitné produkty a služby podľa požiadaviek zákazníkov, ale aj v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami regulačných úradov.

Zákazník je rozhodujúci

A ako si táto norma vlastne vysvetľuje pojem kvalita? ISO 9001 pri termínoch odkazuje na ISO 9000. Kvalita je podľa nej stupeň splnenia požiadaviek, ktoré sú stanovené, všeobecne sa predpokladajú alebo sú záväzné súborom vnútorných znakov.

Kto určuje tieto požiadavky? No predsa zákazníci. Oni sú predsa tí, ktorí rozhodnú, či si vyberú vašu ponuku alebo jednoducho pôjdu ku konkurencii. A práve porovnávanie sa s konkurenciou je kľúčové pre zlepšovanie kvality. Jednou z úloh manažérov a vedenia spoločnosti by malo byť zaoberanie sa konkurenciou, tým, čo má nové a ako to dosiahli a čo musí ich spoločnosť urobiť, aby konkurenciu prekonala.

Zdá sa vám to príliš všeobecná definícia? Tak už to s pojmom kvalita je, že pre každého môže predstavovať niečo odlišné. Preto je potrebné poznať požiadavky svojich zákazníkov a mať predstavu o tom, ako vyzerá vaša cieľová skupina.

Zdroj obrázka:
Photon photo / Shutterstock.com

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.