Aké sú povinnosť pre zber odpadov? Na tieto nezabúdajte!

0 27

Pravdepodobne ste už neraz počuli o zbere odpadov. Táto činnosť sa vykonáva z dôvodu, aby sa predišlo k zvýšeniu nečistoty v našom životnom prostredí. Je to veľmi dôležité, preto by sa to nemalo v žiadnom prípade podceniť. Pre zber odpadov však platia isté povinnosti, ktoré si popíšeme v nasledujúcich riadkoch tohto článku. Tak, poďme sa na to spoločne pozrieť.

Kto môže vykonávať zber odpadu? Vo všeobecnosti platí, že zber odpadu, prípadne prepravu komunálneho odpadu na území obce môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu na túto činnosť práve s obcou. Taktiež platí, že ak sa vykonáva odvoz odpadov z neobalových výrobkov, je človek povinný mať uzatvorenú zmluvu priamo s OZV pre obaly. Fyzická osoba je tiež povinná oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu. Toto je potrebné oznámiť najneskôr do 31.1., a to nasledujúceho roka. Neváhajte si zaobstarať aj vzor tlačiva, podľa ktorého to budete musieť vypísať.

Registrujte sa na zber a odvoz odpadov

V prvom rade platí, že každý kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na túto činnosť, musí v lehote 14 dní od začatia výkonu zaregistrovať seba ako fyzickú osobu na príslušnom orgáne štátnej správy. Toto je potrebné vykonať v mieste svojho sídla, prípadne v mieste podnikania. Takáto povinnosť sa vzťahuje aj na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu na cudziu alebo vlastnú potrebu.

Školské zbery a povinnosti

Samozrejme, isté pravidlá platia aj pre školské zbery. V takomto prípade je potrebné zadať údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu, a tiež informácie o nasledujúcom držiteľovi, ktorý prevzal vyzbierané zložky.

Škola musí takéto údaje povinne nahlásiť svojej obci, mestu, prípadne organizácii, ktorá je zodpovedná za výrobcov pre obaly. Vždy sa v takomto prípade riaďte termínmi, ktoré sú dôležité pre odoslanie tlačív.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.