Slovenské firmy sa začínajú orientovať na dlhodobo udržateľný rozvoj

0 42

Nielen legislatíva, ale aj silný trend jednotlivcov, ktorí chcú žiť eko, bio a zero waste, si vyžiadali reakciu poľnohospodárov, výrobcov potravín, odevov a ďalších odvetví priemyslu. Ako vyzerá záujem o budúce generácie a rovnováhu v kapacitách ekosystému v reálnom fungovaní firiem na Slovensku?

Životné prostredie

Udržateľný rozvoj je na celoeurópskej úrovni definovaný ako zlepšovanie životnej úrovne a blahobytu ľudí v medziach kapacity ekosystému pri zachovávaní prírodných hodnôt a biologickej rozmanitosti pre súčasné a budúce generácie. Naša legislatíva definuje trvalo udržateľný rozvoj ako rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať svoje základné životné potreby, a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov. Inak povedané, ide o stratégie rozvoja, výroby či obchodu, ktoré prinášajú zisk z uspokojovania biologických, materiálnych, duchovných a sociálnych potrieb a záujmov iných, no zároveň nevyčerpávajú krajinu a jej zdroje nad únosnú mieru, aby mohli svoje potreby a záujmy uspokojovať aj ďalšie generácie.

To, že toto je jediná možná cesta, je čoraz zreteľnejšie a prax ukazuje, že pri dobrom nastavení systémov to pre firmy nemusí byť ani výrazne ekonomicky zaťažujúce.

Slovenská achilovka

V príkrom rozpore s touto filozofiou je každodenná slovenská realita: cesty plné kamiónov naložených drevom, ktoré smerujú ktovie kam a čoraz menšia rozloha lesov. Nie je možné, aby rovnakým tempom, akým ubúdajú stromy, ktoré rástli mnoho rokov, pribúdali nové stromy. No drevo je žiadaná komodita. Aj eko, bio a zero waste vyznávajúci jednotlivci ju žiadajú, lebo je bio, eko, recyklovateľná. Poctivý drevený nábytok má nielen svoje čaro, ale aj dlhú životnosť a dobre poslúži, aj keď už v domácnosti doslúži. Jednotlivcov, ktorí vyhľadávajú výrobky z dreva s certifikátom PEFC, zatiaľ nie je veľa, ale dá sa predpokladať, že budú pribúdať.

Čo je PEFC?

Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém (PEFC) je svetovo najväčší systém certifikácie lesov. Produkty označené eko certifikátom PEFC pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom, pričom sa dodržiavajú nielen najvyššie ekologické, ale aj sociálne a etické štandardy. Na Slovensku majú tento certifikát napríklad v Nemecku vyrábané kuchyne predávané špecialistami na kuchyne. „Hoci nie sme nadnárodná spoločnosť, ale firma rodinného typu, aj my chceme byť súčasťou trvalo udržateľného rozvoja, preto sme si za dodávateľa vybrali výrobcu s certifikátom PEFC,“ hovorí manažér oddelenia kvality a zákazníckeho servisu Oresi, Ing. Jozef Kňúr.

Čo znamená tento certifikát pre spotrebiteľa a čo pre výrobcu nábytku? Prvý má istotu, že má doma poctivý drevený kuchynský nábytok, pre ktorý sa nezhoršili environmentálne podmienky planéty. Druhý musel nastaviť procesy získavania komodity a výroby tak, aby mal drevo z dôveryhodných zdrojov, z certifikovaných lesov, ktoré sú obhospodarované environmentálne vhodným, sociálne prínosným a ekonomicky životaschopným spôsobom. Keďže ide o uzavretý kruh systémov, cena vzácnej komodity nie je podhodnotená, no ani premrštená (to by bolo pre systém likvidačné), ale primeraná.

Rozoznateľnosť certifikátu

Certifikát PEFC potvrdzujúci trvalo udržateľný rozvoj môžu mať všetky výrobky z dreva, teda aj papier, papierové toaletné potreby, štiepka, dvere, zárubne, ale aj rezivo, guľatina či nábytok. „Podľa nás sú kuchyne srdcom domova, a preto by mali byť nielen finančne dostupné, funkčné a estetické, ale aj zdravotne bezchybné. V našom ponímaní zdravotná bezchybnosť znamená viac ako len používanie takých postupov a materiálov na výrobu a povrchovú úpravu, ktoré zdraviu neškodia. Znamená to neškodiť ľudstvu ani planéte. Preto pri našich nemeckých produktoch nezabúdame ani na význam dlhodobo udržateľného rozvoja,“ dopĺňa J. Kňúr z Oresi.

Certifikát však zatiaľ poznajú skôr spoločnosti obchodujúce s drevom alebo výrobkami z neho. Teraz je aj na nich, aby jeho obsah a rozpoznateľnosť medzi spotrebiteľmi zvýšili. „Myslím si, že ak sa niekto zapojil do systému PEFC, určite mu záleží na trvalo udržateľnom rozvoji a nie je dôvod, aby sa nesnažil tento záujem rozšíriť aj na svojich obchodných partnerov alebo koncových spotrebiteľov,“ myslí si manažér kvality a zákazníckeho servisu špecialistov na kuchyne.

Kuchyňa
Kuchyňa

Čo znamená certifikát PEFC?

Drevo pochádza z lesov, kde sa uplatňujú aj nasledovné princípy:

  • drevo sa ťaží do výšky prírastku
  • lesné porasty sa po ťažbe nepretržite obnovujú
  • sú chránené práva zamestnancov
  • podporuje sa zamestnanosť na lokálnej úrovni
  • rešpektujú sa vlastnícke práva a práva miestnych komunít na využívanie lesa
  • zachovávajú sa vzácne lesné ekosystémy voľne žijúcich rastlín a živočíchov
  • podporujú sa mimoprodukčné funkcie lesa
  • zachováva sa biodiverzita lesných ekosystémov
  • kontroluje sa pôvod certifikovanej drevnej suroviny
Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.