Alzheimer – diagnóza, ktorá zasiahne celú rodinu

0 50

Viete si predstaviť, že niekam idete a zrazu netušíte kam? Zato si jasne spomínate, že pred štyridsiatimi rokmi bola taká tuhá zima, že primŕzali aj viečka k očiam. Toto prežívajú mnohí seniori.

Zabúda, že zabudol

Alzheimerova choroba je deštruktívne ochorenie mozgu a patrí do skupiny chorôb nazývaných demencie. Prichádza vo vyššom veku, ale veľmi nenápadne – ako pozvoľné zabúdanie na veci, ktoré sa udiali len pred malou chvíľou.

Podľa lekárov však postupne odchádza aj dlhodobá pamäť, pričom najviac netrpí pacient, ale jeho blízki. Chorý pomaly zabúda všetko, čo vedel, aj to, aký je rok, ako sa volá, kde je… Nakoniec nespoznáva ani najbližších. V rozvinutom štádiu ochorenia si pacient svoj intelektový deficit neuvedomuje, je nesebakritický a doslova zabúda, že niečo zabudol.  Komunikovať s ním je čoraz náročnejšie.

„Pri Alzheimerovej chorobe býva najzložitejšie vyrovnať sa s postupným prehlbovaním demencie chorého. Jeho stav sa rýchlo mení a vyžaduje si neustále prispôsobovanie sa novej situácii,“ hovorí psychológ a psychoterapeut Ľudovít Dobšovič z Inštitútu psychoterapie a socioterapie. „Pochopiteľne, demencia, ktorá sa prejavuje znižovaním mentálnych funkcií, ovplyvňuje aj správanie chorého, ktoré je nepredvídateľné a vyžaduje si neustály ,dozor‘, trpezlivosť a veľa láskavosti. Dôležité je nepodľahnúť beznádeji a zúfalstvu a nerezignovať. Prirodzená je v tomto prípade tendencia umiestniť chorého do sociálneho zariadenia.“

Príčina neznáma

Odborníci vedia, čo sa počas choroby deje aj koľko to trvá. V mozgu postihnutého človeka nastávajú zmeny, ukladá sa beta-amyloid, odumierajú nervové bunky a ich vzájomné prepojenia, čím sa pomaly – v priebehu štyroch až dvanástich rokov – ničí celá informačná a pamäťová zložka mozgu, vzniká demencia.

Príčiny tejto degenerácie však nie sú známe, lekári poznajú iba rizikové faktory: možnosť genetického poškodenia, zvláštnu skupinu vírusov a faktory životného prostredia. Potvrdeným rizikovým faktorom je vek. Kým v kategórii 40 až 60 rokov pripadá na 1 000 ľudí jeden chorý na alzheimera, v kategórii od 65 do 70 je postihnutý jeden z 50, v kategórii od 70 do 80 rokov je chorý jeden z 20 a u vyše 80-ročých je postihnutý jeden z piatich!

Liečba neexistuje

Alzheimer je neliečiteľná choroba. Napriek tomu je dôležitá včasná a presná diagnostika, na základe ktorej sa dajú zmierňovať alebo stabilizovať príznaky choroby – najmä depresia, úzkosť, nespavosť, halucinácie a bludy. Samoobslužné činnosti sa však zhoršujú čoraz viac, preto je človek trpiaci alzheimerom odkázaný na starostlivosť iných.

Dobrou správou preto je, že sa nájdu ľudia, ktorým starí a menej sebestační nie sú ľahostajní. Adriana Škriniarová je jednou z nich. „V súčasnosti sú seniori naozaj v nezávideniahodnej situácii – aj tí zdravší, a to nehovorím o tých, ktorí potrebujú niekoľkohodinovú alebo nepretržitú starostlivosť. O projekte pre seniorov som rozmýšľala už dlho, minimálne desaťročie, postupne spontánne vznikol tím ľudí, ktorí sú hlboko presvedčení, že so službami pre seniorov treba niečo urobiť. Spoločne sme vytvorili projekt, v rámci ktorého sa budú riešiť ako potreby seniorov, tak aj potreby ich rodín. Nesmierne sa tešíme, že sme našli investora, takže už čochvíľa začneme stavať, premieňať náš sen pre seniorov na skutočnosť,“ hovorí Adriana Škriniarová, spoluautorka projektu Agapé Senior Parku.

Moderné priestory

Park vznikne v obci Horný Bar v okrese Dunajská Streda. Projekt Agapé Senior Parku má niekoľko cieľov. Napríklad zbúrať mýtus, že domov pre seniorov je zrekonštruovaná staršia budova, kde dostanú ľudia vo vyššom veku jedlo, sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ale inak v ňom strácajú ľudskú hodnotu a dôstojnosť. „To si seniori určite nezaslúžia,“ prízvukuje A. Šriniarová. Čo si podľa nej zaslúžia, je príjemný priestor v príjemnom prostredí, iba na skok od svojich blízkych, kde sú naozaj ľuďmi a kde sa prihliada aj na ich pocity a dbá o socializáciu.

„Veľmi nás teší, že sme našli lokalitu, ktorá zodpovedá našej filozofii, teda pokojné miesto obklopené prírodou, ktoré je zároveň veľmi dobre dostupné z hlavného mesta. Aktuálne vyberáme dodávateľa stavby, ktorá pozostáva z niekoľkých pavilónov, jeden z nich plánujeme špecializovať pre pacientov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou,“ hovorí.

Prístup, ktorý pomáha

Aj keď sa Alzheimerova choroba nedá liečiť, pri správnych medikamentoch a hlavne prístupe sa dajú niektoré prejavy zmierňovať.

„Ochorenie je naozaj náročné z hľadiska opatery a poskytovania základnej starostlivosti a pomoci chorému. Opatrovateľom môže pomôcť podrobná informovanosť o chorobe ako takej, o jej priebehu a o tom, aké nároky bude na nich klásť. Môžu sa tak skôr pripraviť na to, s čím sa budú v spoločnom živote s chorým stretávať. Zmysluplná môže byť aj ich psychohygiena, napríklad socioterapia alebo psychoterapia a zapojenie všetkých členov rodiny do spolupráce,“ radí psychológ L. Dobšovič.

V Senior care Horný Bar, a.s. vedia, že demenciou postihnutí pacienti potrebujú nadštandardný prístup, preto im budú v Agapé Senior Parku venovať špeciálnu starostlivosť,  či už prostredníctvom terapií, ako aj kognitívnych cvičení až po dohľad, ktorý títo pacienti nevyhnutne počas celého dňa potrebujú.  Priamo v zariadení bude prítomný lekár, samozrejmosťou budú špeciálne terapie, napríklad záhradná alebo hipoterapia, a dôraz sa bude klásť aj na socializáciu a kultúrne podujatia.Budujeme zariadenie, ktorého cieľom je spájať ľudí do skupín a vytvárať atmosféru, ktorá prináša potešenie a pokoj na duši,“ približuje filozofiu projektu A. Škriniarová. To určite prinesie pokoj na duši aj ich blízkym.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.