Betónové alebo plastové septiky – čo je lepšie?

0 721

Betónové septiky sú zvyčajne vyrobené z predvareného betónu, ktorý je pevný a odolný voči chemikáliám a korózii. Majú vysokú pevnosť a odolnosť voči vonkajším vplyvom a zvlášť dobre sa osvedčujú v podmienkach s vysokou hladinou podzemnej vody.

 

Aké sú rozdiely medzi betónovými a plastovými septikami?

Betónové a plastové septiky sú dva typy nádrží určených na zhromažďovanie a spracovanie odpadových vôd. Tu sú niektoré základné rozdiely medzi nimi:

 • Materiál: Betónové septiky sú vyrobené z betónu, zatiaľ čo plastové septiky sú vyrobené z polyetylénového plastu.
 • Hmotnosť: Betónové septiky sú veľmi ťažké a náročné na inštaláciu. Na druhej strane plastové septiky sú oveľa ľahšie a ľahšie sa inštalujú.
 • Životnosť: Betónové septiky majú obvykle dlhšiu životnosť, približne 30 až 40 rokov, zatiaľ čo plastové septiky majú životnosť približne 20 až 30 rokov.
 • Údržba: Plastové septiky sú oveľa jednoduchšie na údržbu a čistenie. Betónové septiky sa často musia čistiť a opravovať ručne, zatiaľ čo plastové septiky sú často vybavené vstupom na čistenie a kontrolu.
 • Náklady: Betónové septiky sú obvykle drahšie ako plastové Aj keď plastové septiky majú nižšiu cenu, môžu byť v niektorých prípadoch drahšie, ak je potrebné inštalovať väčšiu nádrž alebo ak sú potrebné prídavné komponenty pre správne fungovanie.

 

Aké sú nevýhody plastových septikov?

Existuje niekoľko nevýhod spojených s použitím plastových septikov:

 • Krátka životnosť: Plastové septiky majú obmedzenú životnosť v porovnaní s kovovými alternatívami. Vystavenie prírodným elementom, vysoké teploty a tlaky môžu spôsobiť, že plastový septik sa rýchlejšie opotriebova a bude potrebovať skorú výmenu.
 • Náchylnosť na poškodenie: Plastové septiky sú náchylné na poškodenie, najmä ak sú vystavené extrémnym teplotám alebo mechanickému poškodeniu. Ak sa septik poškodí, môže sa stať nefunkčným a budete musieť ho vymeniť.
 • Neodolnosť voči chemikáliám: Niektoré chemikálie používané v domácnosti alebo pri čistení môžu poškodiť plastové septiky, čo môže viesť k úniku odpadových látok.
 • Neodolnosť voči vysokým teplotám: Plastové septiky sú náchylné na deformáciu a rozpad pri vysokých teplotách. Ak sú septiky vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo teplote z odpadových vôd, môžu sa zničiť.
 • Znečisťovanie životného prostredia: Plastové septiky sú vyrobené z neobnoviteľných zdrojov a môžu znečisťovať životné prostredie, ak nie sú správne likvidované po ukončení svojej životnosti.
 • Omezený objem: Plastové septiky majú obmedzený objem a nie sú vhodné pre domácnosti s veľkým počtom ľudí alebo s vysokou spotrebou vody.

 

Aké sú výhody betónových septikov?

Faktory, ktoré robia betónové nádrže lepšími ako plastové, sú nasledovné:

 • Odolnosť: Betónové nádrže sú odolnejšie a majú dlhšiu životnosť ako plastové nádrž Betón je menej náchylný na poškodenie a koroziu v porovnaní s plastom.
 • Štruktúra: Betónové nádrže majú pevnejšiu a stabilnejšiu štruktúru ako plastové nádrž Betónové steny sú hrubšie a odolnejšie, čo zabezpečuje, že nádrž bude dlhodobo fungovať bez problémov.
 • Ochrana životného prostredia: Betónové nádrže sú lepšou voľbou z hľadiska ochrany životného prostredia. Betón je možné recyklovať a má menší vplyv na životné prostredie ako plast.
 • Bezpečnosť: Betónové nádrže majú lepšiu odolnosť proti výbuchu a požiaru. Betón je menej horľavý ako plast a má vyššiu tepelnú odolnosť.
 • Kapacita: Betónové nádrže majú väčšiu kapacitu ako plastové nádrž Betónové nádrže sú schopné uchovávať väčšie množstvo odpadových látok, čo znižuje častosť čistenia a údržby.

 

V súhrne, betonova zumpa betonovezumpy-kamal.sk sú lepšie ako plastové nádrže z hľadiska odolnosti, štruktúry, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a kapacity.

 

Zdroj foto: Another77 / Shutterstock.com

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.