Duálne vzdelávanie – ideálne riešenie pre žiakov, rodičov, školy aj firmy

0 36

Tohtoročných deviatakov čaká v nasledujúcich mesiacoch voľba, ktorá významne ovplyvní ich budúcnosť. Výber strednej školy, ktorá ich má pripraviť na reálny život či na štúdium na vysokej škole, je dôležitým rozhodnutím v živote každého adolescenta. Pri tejto voľbe sú kľúčovými poradcami práve rodičia. Tí by mali vedieť kriticky posúdiť schopnosti svojho dieťaťa a pomôcť mu vybrať si tú najlepšiu cestu života.

Duálne vzdelávanie
Duálne vzdelávanie

Na tom, či má pri výbere strednej školy hlavné slovo dieťa alebo rodič, sa mnohí nezhodnú. Je to veľmi individuálne a hranica je nejasná. Niektoré deti sú samostatné viac, iné zas menej a na rodiča sa samy obracajú. Mnohé nevedia reálne posúdiť svoje predispozície. K tejto otázke sa vyjadruje psychológ PhDr. Ľudovít Dobšovič: „Netrúfam si jednoznačne odpovedať. Rozhodovanie v takomto prípade súvisí s výchovou, ktorá mu predchádzala. Ak rodičia dovtedy rozhodovali za svoje dieťa, bude vysoko pravdepodobné, že sa nebude vedieť zodpovedne rozhodnúť. Jeho rozhodovanie bude podliehať emóciám, nebude dostatočne vyvážené racionálnym posúdením. Ak bola výchova skôr liberálna a dieťa sa odmalička učilo zodpovedať samo za seba, ak nebolo priveľmi ochraňované a výchova nebola hyperprotektívna, potom aj pravdepodobnosť, že si dokáže vybrať samostatne a uvážlivo, je oveľa vyššia.“

Možnosti sa rozrastajú, rozhodovanie je náročnejšie

V posledných rokoch sa výber na Slovensku rozšíril o ďalšiu zaujímavú a pre mnohých lákavú alternatívu. Mnohé odborné školy sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. Zaujímavé je, že nejde len o technické smery. Sieť drogérií dm drogerie markt si touto formou vychováva svojich obchodných pracovníkov už tretí rok. Žiaci zapojení do duálneho vzdelávania už od prvého ročníka na strednej škole absolvujú pravidelne prax priamo u zamestnávateľa. Vďaka tomuto zapojeniu do skutočného pracovného prostredia sú žiaci na reálny pracovný život pripravení oveľa viac ako napríklad absolventi gymnázií, ktorí sa počas štúdia s praxou nestretli vôbec.

Win-win vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je výborným riešením ako pre žiakov a školy, tak aj pre firmy, ktoré týmto spôsobom získavajú mladých a skúsených zamestnancov hneď po ukončení ich štúdia. Absolventi duálneho štúdia majú na druhej strane istú prácu, reálne skúsenosti, vytvorené pracovné návyky, vedia narábať s peniazmi hneď po ukončení strednej školy. To im nejeden absolvent vysokej školy môže len ticho závidieť. Aby ste nemali mylnú predstavu, duálne vzdelávanie spoločnosti dm nie je len o práci v predajni popri škole. Žiaci sa v rámci vzdelávania zúčastňujú tímových aktivít, pravidelne prezentujú svoje projekty, absolvujú workshopy o bylinkách, bio kozmetike a zdravej výžive či tvoria video blogy. Súčasťou štúdia je aj e-learning, tovaroznalectvo, pochopenie súvislostí v toku tovaru, filiálkové procesy. Po úspešnom ukončení štúdia sa ako obchodní pracovníci stanú riadnymi spolupracovníkmi spoločnosti. Svoju prvú pracovnú ponuku majú v dm garantovanú.

Duálne vzdelávanie sa oplatí aj finančne

Pre mnohých môže byť duálne štúdium zaujímavé aj z finančného hľadiska. Drogéria dm svojim žiakom platí skutočne štedro. Nemenej dôležitým vedľajším účinkom je finančná gramotnosť, úcta k peniazom a schopnosť hospodáriť a ušetriť. Zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania s dm drogerie markt je možné v týchto mestách: Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Zvolen, Prievidza, Spišská Nová Ves a
Nové Mesto nad Váhom. Žiakom, ktorí musia dochádzať viac ako 100 km denne, sa prepláca cestovné aj internát.

Všeobecne správne rozhodnutie?

Absolventi duálneho vzdelania sú v čase, keď ukončia štúdium na strednej škole, výborne pripravení do života. Vďaka svojim skúsenostiam z praxe môžu byť úspešnejší ako absolventi vysokých škôl, ktorí študovali kvôli rodičom.

Táto forma vzdelávania je na Slovensku ešte na začiatku, no je len otázkou času, kedy jej nesporné výhody objaví väčšie množstvo škôl a firiem. Vy ste ich už objavili?

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.