Senior s diabetom si vyžaduje špeciálnu starostlivosť

0 78

Na Slovensku žije v súčasnosti približne pol milióna diabetikov, pričom odhadom až 10 % z nich o svojej diagnóze zatiaľ nevie. Okrem diabetikov s vrodeným ochorením sa jedinci s nadobudnutou „cukrovkou“ o diagnóze často dozvedia až vo vyššom veku, čo predstavuje zásadnú hrozbu. Nie je totiž horší prístup než neliečenie tohto zákerného ochorenia.

Seniori
A senior female patient is meeting with her doctor. The two are seated at a table together in a medical clinic. The patient is smiling warmly at her care provider. The male doctor is talking.

Zákernosť diabetu tkvie v tom, že toto ochorenie nebolí. V ľudskom organizme môže v tichosti zrieť roky, pričom život jedinca následne zasiahne nečakane, najhorším možným spôsobom. Aj toto je ďalší dôvod, pre ktorý netreba zanedbávať preventívne vyšetrenia. Obzvlášť s pribúdajúcim vekom. Seniori sú totiž najzraniteľnejšou vrstvou obyvateľstva a v prípade diabetu v seniorskom veku ide o naozaj nebezpečné spojenie.

Rozlišujeme viacero druhov diabetu

V prvom rade si treba uvedomiť, že inak reaguje telo, ktoré diabetes nadobudlo, a inak také, ktoré sa lieči od útleho detstva. V praxi totiž rozlišujeme viacero druhov diabetu. Základným typom je diabetes mellitus I. typu, ktorý sa človeku diagnostikuje v detskom alebo dorastovom veku. Ďalej poznáme diabetes mellitus II. typu, teda nadobudnuté ochorenie v priebehu života, a tretím je gestačný typ diabetes mellitus, ktorý sa objavuje u žien počas gravidity. Vo všeobecnosti je najrozšírenejším typom ochorenia práve druhé v poradí, ktoré sa spája so zlou životosprávou a s vyšším vekom.

Čo sa deje v tele postihnutom diabetom?

Ak je človeku diagnostikovaný diabetes, v praxi to znamená, že jeho telo buď prestalo produkovať hormón inzulín, alebo ho produkuje málo, alebo ho produkuje, no telo ho nedokáže zužitkovať. Laicky povedané, pri tejto chorobe dochádza k poruche spracovania konzumovaných cukrov, tukov i bielkovín. Prejavmi neliečenia tohto ochorenia sú dva stavy. Prvým je hyperglykémia, keď dochádza k hromadeniu glukózy v krvi, a hypoglykémia, keď je nedostatok glukózy. Ku všetkým typom ochorenia diabetes mellitus treba pristupovať obzvlášť zodpovedne a nepodceňovať ich. V opačnom prípade sa k nim môžu pridružiť ďalšie vážne, život ohrozujúce ochorenia.

Prejavy ochorenia sa líšia v závislosti od veku pacienta

Vo všeobecnosti platí, že priebeh diabetu v strednom veku je iný než vo vyššom veku. S pribúdajúcimi rokmi sa u pacientov zvyšujú riziká a komplikácie spôsobené pridruženými ochoreniami. Základom úspešnej liečby je preto individuálny prístup k pacientovi zo strany špecializovaného lekára. To platí aj pre okolie diabetika seniora, ktoré by malo dbať o jeho dobrú fyzickú kondíciu, pravidelnú fyzioterapiu a minimálne redukciu hmotnosti pri nadváhe. „Diabetes je ochorenie, ktoré je náročné nielen pre samotného seniora, ale aj pre najbližších, ktorí sa o neho starajú. Pacient si vyžaduje množstvo času, veľkú dávku trpezlivosti a empatie,“ hovorí Adriana Škriniarová, spoluautorka projektu Agapé Senior Park.

Zvládne dlhodobú starosť iba rodina?

Na jednej strane je pre rodinu samozrejmosť, aby sa postarala o svojho milovaného seniora a zabezpečila mu čo najkvalitnejšie starnutie. Na druhej strane máme všetci isté limity, preto si treba zvážiť, aký prístup je pre diabetika vo vysokom veku ten najvhodnejší – pre neho, ako aj pre zvyšok rodiny. „Rodinní príslušníci diabetika vo vysokom veku by sa mali edukovať v diabetickej diéte, ktorú musí pacient dodržiavať. Následne je potrebné, aby vedeli zaviesť inzulín injekčne, ak chorý človek sám nie je schopný, nevládze. Osobitný prípad je, ak má pacient zavedenú pumpu, tá si vyžaduje samostatný prístup a vysoko hygienickú starostlivosť,“ znie odporúčanie odborného časopisu Diabetes Care ohľadom špecifického prístupu, na ktorý musí byť rodina staršieho diabetika pripravená. Táto starostlivosť si pritom vyžaduje 24-hodinovú prítomnosť, a to počas celého týždňa. Pri pacientovi neexistuje myšlienka – vezmem si dovolenku. „Zo svojich skúseností viem, že ľudia, ktorí sa v domácnosti starajú o diabetika vo vysokom veku, to majú z dlhodobého hľadiska ťažké a náročné,“ približuje A. Škriniarová. „Čím viac o tomto probléme budeme hovoriť a čím viac zariadení, ktoré budú poskytovať adekvátnu pomoc, vznikne, tým lepšie bude situácia zvládnuteľná tak pre chorých, ako aj pre ich blízkych,“ myslí si A. Škriniarová zo zariadenia pre seniorov v obci Horný Bar neďaleko Bratislavy.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.